27 marzo, 2013

HRAST - Press Materijal - EU Parlament

PRESS MATERIJAL
s tiskovne konferencije održane u utorak, 26. ožujka 2013. u 16.00h


Govornici: Ladislav Ilčić, prof.
                                   Krešimir Miletić, univ.spec.act.soc.
                                   Hrvoje Hitrec, prof.

Lista kandidata Hrasta za EU parlament:

1. Ladislav Ilčić, prof.
2. Krešimir Miletić, univ.spec.act.soc.
3. Doc. dr. sc. Ivan Poljaković
4. Prof. dr. sc. Ivica Grković
5. Hrvoje Hitrec, prof.
6. Prof. dr. sc. Marcela Šperanda
7. Prof. Kuzma Kovačić, akad. kipar
8. Pero Vučica, oec., viši sport. trener
9. Carla Konta, mag. hist.
10. mr.sc. Hrvoje Šlezak
11. Jelena Čorić - Mudrovčić, prof
12. Dživo Brčić, prof


            HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku zastupat će i podržavati u Europskom parlamentu stajališta i zaključke koji pridonose trajnom miru i suradnji u Europi.   Razumijevajući EU kao savez nacionalnih država, HRAST će profilirati Hrvatsku kao zemlju svjesnu svoje posebnosti ali i povijesnih kulturnih i političkih veza sa zapadnoeuropskim civilizacijskim krugom koje se sada i na ovaj način snažno obnavljaju. U tom smislu HRAST će djelovati u sklopu zastupnika koji podsjećaju da je moderna europska civilizacija izrasla na kršćanskim korijenima i da općeljudske vrijednosti koje kršćanstvo naučava mogu i trebaju biti putokaz i u suvremenim odnosima među ljudima, narodima i državama.
            HRAST  će se boriti za ekonomske probitke Republike Hrvatske i njezinih građana ne samo korištenjem fondova EU u razvitku hrvatskoga gospodarstva, nego i stvaranjem svijesti o zajedničkom europskom problemu krize postojećega društvenog i gospodarskog sustava, koja se trenutačno reflektira najviše na zemlje južne Europe, uključujući Hrvatsku. Tržišno gospodarstvo koje zanemaruje socijalnu dimenziju već dugo djeluje razorno u mnogim  europskim zemljama i HRAST će se protiviti nastavljanju tih tendencija, s osobitim naglaskom na Hrvatsku kojoj liberalni gospodarski i ideološki koncept ni do sada nisu donijeli sreću.
            Zalagat ćemo se i za takav bankarski sustav koji ne će biti otuđen od životnih problema hrvatskih građana i hrvatskoga gospodarstva, u sklopu općeeuropskih nastojanja da osiljene  banke prestanu biti središta ne samo financijske nego i političke moći.
            HRAST će  biti privržen  kulturnoj suradnji među europskim državama, držeći  pritom visoko zastavu samosvojnosti hrvatske kulture i  hrvatskoga jezika kao srži našega identiteta.      Smatramo da će ulaskom Hrvatske u EU biti omogućene i bolje veze s Hrvatima koji žive u zapadnoeuropskim zemljama te uspješnije nastojanje  da se vrate u domovinu, kao što ćemo u Europskom parlamentu zahtijevati i posebnu zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini i drugim susjednim zemljama. Protiveći se bilo kakvim balkanskim političkim savezima, pa i regionalnom određenju  koje Hrvatsku i opet svrstava u krug zemalja koje su bile u sustavu propale naddržave, HRAST  će i u ovom dijelu Europe nastojati na gospodarskim i kulturnim vezama.

Kontakt osoba:
Jasminka Spudić

No hay comentarios: