17 marzo, 2013

Za Hrvate u Melbourneu, Australiji

Moj otac BORISLAV ŠESTIĆ pok. Petra (rodj. 03.01.1936. u Tučepima) sa stalnim prebivalištem u Melbourneu u Australiji ne javlja se telefonski od veljače 2010 godine. Ovo mu je adresa na kojoj više NIJE dostupan.
----------------------
BORISLAV ŠESTIĆ
ST. KILDA 3182
10/76 PAKINGTON ST.
MELBOURNE
AUSTRALIJA
----------------
U veljači 2010 g zadnji put javio se sa ovog telefonskog broja 0061 488 139 631.
Molim Vas pronadjite ga i pošaljite mi njegovu adresu, MOLIM VAS POMOZITE. Tražim ga i preko Crvenog Križa,
ali odgovora nema. Šaljem e-maile na sva veleposlanstva u Australiji, ali mi se ti e-maili vraćaju nazad.
MORAM PRONAĆI OCA I DOBITI NJEGOVU ADRESU !!!
MOLIM VAS, MOLIM VAS, POMOZITE MOM BOLU. MISLIM DA MI POMOĆI MOŽE SAMO BOŽJA INTERVENCIJA KOJA ĆE NADAHNUTI DOBRE DUŠE ...
myras777@gmail.com

No hay comentarios: