25 agosto, 2013

Bez usporedbe! - Josip Salajster -

Bez usporedbe!

Možeš usporediti čovjeka s čovjekom,
Uočiti sličnosti i razlučiti razliku.
Karakter s karakterom, manu s vrlinom.
Mudrost s glupošću, plićak s dubinom. 


Možes usporediti, na primjer, jutro s jutrom,
Oluju s vjetrom, ili jesen s ljetom.
Možeš usporediti život sa životom,
Zdravlje s bolešću, dostojanstvo sa sramotom.
Možeš usporediti godinu s godinom,
Sjetvu sa žetvom, pobjedu s porazom.
Možeš usporediti nebeska sazviježđa s ljepotom lica,
Kraljevsku gozbu sa šakom krumpirovih klica.
Možeš usporediti vrućinu Sahare s tibetanskim zrakom,
Podnevnu svjetlost s dubokim...  morem.
Možeš usporediti reflekse mačke sa sporošću puža,
Zadah smrti s mirisom ruža.
Al' s ljubavlju Kristovom usporedbe nema,
Ne postoji ništa niti približno isto.
Ne, nema sličnosti s raspetim Kristom,
Sa slavom vječnosti, sa zaklanim Bogom.

Sličnosti nema, i poredbe nema
S čežnjom te ljubavi, darom te milosti.
Sa snagom tog oprosta, s ljepotom svetosti,
Ne, nema sličnosti!
S Njegovim dodirom,
S njegovim pozivom,
S Njegovom silom,
S Njegovom pobjedom.
S Njegovim pogledom i Njegovim mukama,
S Njegovim osmijehom i njegovim rukama.
Ne, nema sličnosti s raspetom ljubavi.
Pred njom smo svi ništavni, pred njom smo svi gubavi.

Josip Salajster
Glumac,  student teologije

No hay comentarios: