14 diciembre, 2014

Novi Ustav za Novu Hrvatsku Milan Kujundžić
Treba promijeniti Izvorišne osnove Ustava RH jer nije istina da su temelji suvremene hrvatske države odluke ZAVNOH-a (1943.), Ustav NRH (1947.) i ustavi SRH (1963., 1990.). Nije istina da je glavni temelj suvremene hrvatske države političko djelovanje maršala Josipa Broza Tita, SKJ i politička baština SFRJ. To je bio glavni temelj Jugoslavije, od koje se RH osamostalila pobjedom u Domovinskom ratu. 

Takvoj ideološkoj preambuli koja hrvatski narod i danas dijeli na pobjednike i poražene nije mjesto u hrvatskom Ustavu. Umjesto da se Ustavom osigura neutralnost države prema sukobima iz prošlosti i da se zauvijek prevladaju stare podjele, ovom je preambulom jugoslavensko političko-ideološko tumačenje novije hrvatske povijesti legalizirano te je postalo službenim stajalištem RH, kojim se svi neistomišljenici diskriminiraju i na stručnom i na političkom planu. Do pomirbe nekada sučeljenih strana hrvatskog naroda nije nikada došlo zbog Izvorišnih osnova, a do pomirbe novih naraštaja došlo je tijekom prvih deset godina voljom samih branitelja u Domovinskom ratu. Stoga bez ikakve dvojbe treba u novoj preambuli Ustava suvremene hrvatske države stajati istina, da je Domovinski rat glavni temelj suvremene hrvatske države. 

Novi Ustav će biti temelj za učvršćenje hrvatske države i za opstanak i boljitak hrvatskog naroda. Danas je RH punopravna članica EU i Novi Ustav će jamčiti koegzistenciju integracijske i nacionalne logike kako bi RH u EU našla svoje pravo mjesto. RH je ponajprije država hrvatskog naroda, koji u njoj treba razvijati, štititi i promicati svoj specifični etnički i kulturni identitet, odnosno suprotstaviti se vrlo snažnim pokušajima relativizacije hrvatskog suvereniteta i razvodnjavanju i brisanju nacionalne svijesti, i stoga će Novi Ustav biti okvir za osnaživanje hrvatskih nacionalnih kulturnih institucija, njegovanje hrvatskog jezika, hrvatske kulturne baštine i afirmiranje hrvatske povijesti, za učvršćivanje i zaštitu obitelji, mladeži, gospodarstva, kulture i obrambene politike, za iskorjenjivanje  političke podobnosti i snaženje pravne države koja će biti sposobna suprotstaviti se negativnim utjecajima koji slabe nacionalni ponos i nacionalno dostojanstvo. Ti utjecaji uvijek su poticali podanički mentalitet i uništavali mogućnost razumne suradnje s drugim državama i međunarodnom zajednicom. Novi Ustav će se suprotstaviti tim utjecajima i poticati zajedništvo, koje će neutralizirati one koji potiču podjele -iz dalje i bliže prošlosti- među Hrvatima. 

Hrvatski iseljenici u Novom Ustavu će imati istaknuto mjesto. Oni su živi dio hrvatskog naroda koji je nepravedno diskriminiran i zapostavljen. Njihovo uključivanje je korisno za Hrvatsku i čin je pravde. Oni su dobrim dijelom sačuvali i promicali ideje hrvatske države i slobode hrvatskog naroda kada je u Domovini to bilo nemoguće. Oni su priskočili u pomoć kad smo bili napadnuti. Oni imaju iskustva i potencijale koji su nam potrebni. Oni su dio nas. U Novom Ustavu će se bitno ojačati odnos prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu njihovog opstanka u BiH, uz jasnu podršku te političku i gospodarsku pomoć. 

Novi Ustav neće biti okrenut prema prošlosti, nego prema budućnosti u kojoj će Hrvati u vlastitoj državi živjeti kao potpuno slobodni građani, u kojoj neće biti polarizacije izbornoga tijela, u kojoj izbori nisu rat, u kojoj će kategoriju neprijatelj zamijeniti kategorija neistomišljenik, u kojoj će hrvatska poljoprivreda i hrvatska industrija biti zaštićene od neurednog uvoza subvencioniranih stranih proizvoda i u kojoj će biti osigurano uredno natjecanje uz strogi nadzor, kako monopoli i sumnjivi poslovi ne bi natjecanje iskoristili za daljnje uništavanje hrvatskog gospodarskog potencijala. Novi Ustav je okvir za sve koji osjećaju Hrvatsku kao svoju domovinu i spremni su zajedno, na temelju hrvatske baštine, odgovarati na pitanja koja trebamo riješiti. 

Novi Ustav će biti temelj Nove Hrvatske koja potiče ljudska prava, pluralizam i snošljivost, stabilnu demokraciju sa zdravim gospodarstvom i pravednom raspodjelom dobara, prosvjetu, proizvodnju i lokalni razvoj, otvaranje radnih mjesta i obnavljanje kulture rada, kulture dijaloga i konsenzusa za opće dobro. Novi Ustav će uključivati kršćanske vrijednosti jer su one dio hrvatske baštine koju poštujemo i njegujemo.
U hrvatskoj kulturi prevladavaju vjera, prijateljstvo, poštivanje života i dostojanstva ljudske osobe, slobodarski duh, solidarnost, pravda, briga za odgoj djece, poštivanje obitelji, ljubav prema domovini, osjetljivost prema okolišu i mentalitet koji se ne predaje. Te vrijednosti će biti uključene u Novi Ustav kako bismo izgradili ne bolju, već Novu Hrvatsku koja će omogućiti pravedni i solidarni razvoj zemlje. „Lijepa naša“ je Božji dar  povjeren našoj slobodi da ga čuvamo i usavršavamo, ona se može zdravo razvijati ako potvrdimo naš zajednički identitet i u potrazi za blagostanjem težimo integralnom razvoju u suradnji s onima kojima osobni interesi nisu ispred općeg dobra, odnosno koji želju za moći ne stavljaju iznad dijaloga i pravde. 

Danas smo pred neponovljivom prilikom, koju možemo iskoristiti ako na prvo mjesto stavimo opće dobro, odnosno propustiti zbog naših sebičnih interesa ili nepopustljivih stajališta koja stvaraju podjele. Nema istinske demokracije ukoliko ne postoje zajedničke težnje i interesi svih hrvatskih političkih opcija prema općem, sektorskom i osobnom dobru, odnosno ako ne tražimo suživot i razvoj pluralizma u jedinstvu temeljnih ciljeva. Potrebno je institucionalizirati javne politike s ciljem rasta cijelog društva, za što je nužno sudjelovanje svih građana. 
Nova Hrvatska ne može biti posljedica napretka jednog sektora ili grupe izolirane od ostalih. Nalazimo se u kriznom trenutku u kojemu poticanje sukoba izgleda kao najkraći put, ali prava mudrost je postizanje konsenzusa putem dijaloga kako bi se poteškoće rješavale. Samo dijalog omogućuje nove dogovore za budućnost zemlje. Danas je glavno pitanje preživljavanje i stoga je važno definirati politike za pomoć najugroženijima te surađivati s institucijama kako bi se organizirale pravednije strukture koje potiču autentični suživot, sprječavajući prepotenciju nekih, i olakšavaju konstruktivni dijalog kako bi se postigli potrebni društveni konsenzusi. Nema dijaloga bez istinske pomirbe, za što je uz istinu i pravdu potrebno i međusobno povjerenje. Otvorene rane naše povijesti, za koje smo i mi odgovorni, mogu zacijeliti ako izbjegnemo svrstavanja, podjele na „mi i oni", „naši i vaši", itd., stoga želimo izbjeći nove polarizacije. Svjesni smo da se ne mogu očekivati duboke promjene ako se ne obnovi mistika služenja, moralni integritet, širina pogleda, obveza prema općem dobru, sposobnost slušanja, dugoročno razmišljanje, poštivanje zakona i prepoznavanje znakova vremena. Želimo rehabilitirati etiku u politici. Hrvatski građani ne mogu biti sredstvo gospodarskih, društvenih ili političkih projekata, već njihov cilj. Razvoj se ne ograničava na gospodarski rast. 
Činjenice koje moramo promijeniti su društvena nejednakost, nezaposlenost i rad na crno. Valja iskorijeniti korupciju i politički klijentelizam koji se hrani subvencijama do kojih teško dolaze oni kojima su formalno namijenjene. Valja posvetiti posebnu pozornost mlađima koji se ne školuju niti rade i koji zbog siromaštva ne mogu razvijati sve svoje sposobnosti te stoga posežu za lakim rješenjima ili bježe od stvarnosti. Usred aktualne gospodarske i moralne krize moramo se suočiti s izazovima oslanjajući se na moralne rezerve i na dubinske vrijednosti koje su temelj našeg suživota; naime, bez istine se stvara nepovjerenje koje u konačnici oštećuje društveno tkivo.  Problemi koje smo naveli i koji najviše pogađaju najnezaštićenije usko su povezani s dubokim moralnim i strukturalnim nedostacima.
 Stoga u svjetlu nepovredivog dostojanstva svakog čovjeka i cjelovite koncepcije osobe predlažemo nekoliko ciljeva: vratiti dužno poštovanje obitelji i životu; napredovati u pomirenju između različitih društvenih skupina i u sposobnosti za dijalog; ohrabriti ljude da prestanu biti stanovnici i postanu odgovorni građani koji hrabro brane svoja prava, ali i ispunjavaju obveze koje proizlaze iz života u državi i u društvu; jačati institucije, državu i društvene organizacije; izgraditi realnu i participativnu demokraciju, a ne samo formalnu; ojačati odgoj i rad kao ključne čimbenike za razvoj i pravednu raspodjelu dobara; primijeniti poljoprivredne i industrijske politike za integralni razvoj; promovirati potrebnu i pravednu decentralizaciju županija i gradova i općina u njima u odnosu na centralnu vlast, ne samo što se tiče vlasti, nego i sudjelovanja u podjeli dobiti. Takva decentralizacija znači promoviranje regionalnog gospodarstva i jednakosti u uvjetima života, kao i pristup pravima i slobodama. 

U nadi da ćemo mi Hrvati i oni koji s nama dijele našu državu i domovinu uspjeti ostvariti Novu Hrvatsku -pravednu i solidarnu i koja će, učvršćena iznutra, biti otvorena prema drugima i integrirana u svijetu-, predložit ćemo Novi Ustav koji će biti temelj u kojeg će biti ugrađene ove vrijednosti i težnje. Mnogi će prigovarati kako brojne navedene stvari nisu u ovlastima predsjednika Republike Hrvatske, međutim predsjednik Republike ne samo da „predstavlja i zastupa državu u zemlji i inozemstvu“, nego se i „brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti“.ŽIĆ

 Nova Hrvatska 

No hay comentarios: