25 diciembre, 2014

SRETAN BOŽIĆ I SRETNA NOVA GODINA!, piše Mate Simić„Slobodna i nezavisna hrvatska država jedini nezamjenjivi cilj svake hrvatske političke djelatnosti" (dr, Ivo Korsky). „Smisao hrvatske države u ostvarivanju slobode" (prof. Ivan Oršanić).

S tim polaznim mislima u božićnom i novogodišnjem ozračju obraćamo se svima koji osjećaju ovu blagoslovljenu hrvatsku zemlju kao svoju Domovinu kako bismo zajedno na temelju hrvatske baštine pokušali pronaći odgovore na pitanja koja trebamo riješiti. Mnogi znakovi bude u nama osjećaj da se rađa nova Hrvatska koja još uvijek nema konačni oblik.
Razne krize su pokazale da nam treba aktivna, poštena i učinkovita država koja potiče prirodna prava hrvatskih državljana u svim dimenzijama, pluralizam i snošljivost. 

Svjesni smo da nema stabilne demokracije bez zdravog gospodarstva i pravedne raspodjele dobara i da svi smo pozvani raditi kako bi to postalo stvarnost. U tom smislu od strateške važnosti smatramo prosvjetu, proizvodnju i lokalni razvoj, potrebu zapošljavanja i njegovanje kulture rada.
Uvjereni smo da blagostanje i integralni razvoj svih hrvatskih državljana su prioritetni nacionalni interes koji ovisi o svakom državljaninu. Oni predstavljaju društveni dug kojeg moramo početi žurno rješavati. Taj dug vrijeđa dostojanstvo hrvatskog čovjeka i stoga nije samo gospodarsko, nego prvenstveno moralno pitanje. Rješenje društvenog duga traži građansku hrabrost i veći angažman svih, a uspjesi su mogući samo putem dijaloga i konsenzusa za opće dobro.
Putem dijaloga koji uključuje cijelo društvo valja doprinijeti postizanju temeljnih i trajnih dogovora, svjesni da se ne mogu pojednostaviti pitanja čija rješenja zahtijevaju doprinos mnogih i različite poglede na politička i društvena pitanja. 
Paradoksalno je da za vrijeme Domovinskog rata  Hrvatska je izgledala kao obećavajuća zemlja, a danas u mirnodopsko vrijeme djeluje ranjeno i umorno. No mi ne odustajemo, želimo da Hrvatska bude zemlja čiji je identitet strast za punom istinom i obveza prema općem dobru.
Kršćanske vrijednosti su dio hrvatske baštine koju poštujemo i njegujemo kako bismo mogli cijeniti sadašnjost i izgraditi budućnost, jer ne možemo  gledati prema naprijed bez uvažavanja prevaljenog puta i poštivanja onog dobrog u vlastitoj povijesti.
U hrvatskoj kulturi prevladavaju vjera, prijateljstvo, poštivanje života i dostojanstva čovjeka, slobodarski duh, solidarnost, pravda, briga za odgoj djece, poštivanje obitelji, ljubav prema zemlji, osjetljivost prema prirodi i mentalitet koji se ne predaje. Na tim vrijednostima želimo izgraditi tu novu Hrvatsku koja će omogućiti pravedni i solidarni razvoj zemlje.
Za nas je Hrvatska Božji dar koji je povjeren našoj slobodi da ga čuvamo i usavršavamo. Vjerujemo da se ona može zdravo razvijati ako potvrdimo naš zajednički identitet i u potrazi za blagostanjem težimo integralnom razvoju. Stoga valja surađivati s onima kojima osobni interesi nisu ispred općeg dobra, odnosno ne stavljaju želju za moći iznad dijaloga i pravde. 
Unatoč poteškoćama, imamo nadu jer vjerujemo da smo pred neponovljivom prilikom, koju možemo iskoristiti ako stavimo na prvo mjesto opće dobro, odnosno propustiti zbog naših sebičnih interesa ili nepopustljivih stajališta koja stvaraju podjele.
Smatramo da nema istinske demokracije ako ne postoje zajedničke težnje i interesi svih hrvatskih političkih opcija prema općem, sektorijalnom i osobnom dobru, odnosno ako ne tražimo suživot i razvoj pluralizma u jedinstvu temeljnih ciljeva.
Mislimo da nije realno željeti jedan definitivni projekt kojeg kasnije neće trebati prilagođavati budući da će nove potrebe tražiti nova rješenja, ali je nužno postići temeljne konsenzuse koji će biti trajni za život zemlje i opstati i nakon smjene vlasti.
Polazeći od njih, potrebno je institucionalizirati javne politike s ciljem rasta cijelog društva, za što je potrebno sudjelovanje građana jer se ne radi o politikama koje će nametnuti jedna interesna skupina. Napredak Hrvatske ne može biti posljedica napretka jednog sektora izoliranog od ostalih.  
Sigurni smo da je dijalog potreban u životu svakog naroda, da njegovim prihvaćanjem proširujemo svoje obzore jer nam konstruktivno mišljenje drugih otkriva nove dimenzije stvarnosti. Stoga odbacujemo izolaciju i tvrdoglavost.
U svakoj demokraciji ima kriznih trenutaka, u kojima poticanje sukoba izgleda kao najkraći put, ali prava mudrost je postizanje konsenzusa putem dijaloga kako bi se poteškoće rješavale.
Samo dijalog omogućuje nove dogovore za budućnost zemlje. Danas, usred gospodarske krize koja prijeti još većim nejednakostima, važno je definirati politike za pomoć najugroženijima i surađivati s institucijama kako bi se organizirale pravednije strukture koje potiču autentični suživot, sprječavajući prepotenciju nekih, i olakšavaju konstruktivni dijalog kako bi se postigli potrebni društveni konsenzusi.
Nema dijaloga bez istinske pomirbe, za što je uz istinu i pravdu potrebno i međusobno povjerenje. Otvorene rane naše povijesti, za koje smo i mi odgovorni, mogu zacijeliti ako izbjegnemo svrstavanja, podjele na „mi i oni", „naši i vaši", itd., stoga želimo izbjeći nove polarizacije.
Za nas je vlast služenje. U zemlji gdje se ogromna većina izjašnjava kao katolička zabrinjavajuće je da se ignoriraju glasovi i inicijative kršćanskih lidera jake osobnosti i požrtvovnog poziva koji su dosljedni u svojim etičkim i vjerskim uvjerenjima. 
Stoga je neophodno generirati i poticati lidere orijentirane na služenje drugima i općem dobru, koji pokazuju dosljednost i primjer osobnim životom, sposobni poticati integralni razvoj pojedinaca i društva.
Svjesni smo da se ne mogu očekivati duboke promjene ako se ne obnovi mistika služenja, moralni integritet, širina pogleda, obveza prema općem dobru, sposobnost slušanja, dugoročno razmišljanje, poštivanje zakona, prepoznavanje znakova vremena i postojanost života.
Želimo rehabilitirati etiku u politici i izražavamo zahvalnost onima koji su  lojalni svojim načelima te ih molimo da se ne predaju i da nam se pridruže.
Hrvatski državljani ne mogu biti sredstvo gospodarskih, društvenih ili političkih projekata, već njihov cilj.
Razvoj se ne ograničava na gospodarski rast. Činjenice koje moramo promijeniti su društvena nejednakost, nezaposlenost i rad na crno (što predstavlja veliku prepreku za poboljšanje situacije brojnih naših sunarodnjaka). 
Želimo znatno poboljšati prosvjetu, ne samo u obrazovnom smislu, nego i u transcendentalnoj dimenziji. Situacija na ovom području mora se promijeniti žurno i pametno kako ne bi negativno utjecala na budućnost mlađih generacija.
Zabrinjava nas državni dug. Plaćanje vanjskog duga ograničuje napore koje trebamo uložiti za rješavanje društvenog duga. 
Radit ćemo na iskorjenjivanju korupcije, političkog klijentelizma koji se hrani subvencijama do kojih teško dolaze oni kojima su formalno namijenjene. Posebnu pozornost ćemo posvetiti mladeži koja se ne školuje niti radi i koja zbog siromaštva ne može razvijati sve svoje sposobnosti te stoga poseže za lakim rješenjima ili bježi iz stvarnosti. 
Usred aktualne gospodarske i moralne krize moramo se suočiti s izazovima oslanjajući se na moralne rezerve i na dubinske vrijednosti koje su temelj našeg suživota; naime, bez istine se stvara nepovjerenje koje u konačnici oštećuje društveno tkivo.
Problemi koje smo naveli i koji najviše pogađaju najnezaštićenije usko su povezani s dubokim moralnim i strukturalnim nedostacima. Stoga u svjetlu nepovredivog dostojanstva svakog čovjeka i cjelovite koncepcije osobe predlažemo nekoliko ciljeva:
Vratiti dužno poštovanje obitelji i životu u svim njegovim fazama, jer sve što je rečeno bit će privremeno i krhko bez odgoja i zakonodavstva koji će nositi u sebi duboko moralno uvjerenje o vrijednosti svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Posebno mislimo na život marginaliziranih i nezaštićenih. Također na život obitelji, u kojoj nastaju najčvršće društvene vrijednosti, u kojoj se hrani afektivni osobni život i potiče obveza prema javnom životu i općem dobru. Pozivamo obitelji da sudjeluju i da se organiziranju kako bi bile aktivni protagonisti društvenog, političkog i gospodarskog života.
Napredovati u pomirenju između različitih društvenih skupina i u sposobnosti za dijalog. Društveno prijateljstvo koje uključuje sve polazna je točka za napredak zajednice; radi se o izazovu koji nismo zadovoljavajuće riješili od hrvatskog osamostaljenja do danas.
Ohrabriti da ljudi prestanu biti stanovnici i počnu biti odgovorni državljani, jer smo svjesni da prvi samo traže povlastice i zahtijevaju prava, dok drugi grade zemlju i ispunjavaju svoje obveze. Dobar dio građanstva ne sudjeluje u transformaciji društvenog, gospodarskog i političkog života. Nije dovoljno hrabro braniti svoja prava, već je potrebno ispunjavati sve obveze koje proizlaze iz života u državi i u društvu.    
Jačati institucije, državu i društvene organizacije. Kvaliteta života ovisi o zdravim institucijama, a bolesne institucije imaju visoku društvenu cijenu. Nužno je osigurati nezavisnost sudske vlasti od političke te trodiobu vlasti. Institucionalna kvaliteta je najbolji put za društveno uključivanje svih. Također se moraju učvrstiti društvene organizacije.
Poboljšati politički sustav i kvalitetu demokracije. Potrebna je istinska politička reforma kako bi se učvrstila organska životnost različitih stranaka i formirali novi lideri, znajući da nove strukture ne mogu proizvesti značajne i stabilne promjene bez novih lidera koji poštuju i stalno prakticiraju društvene vrijednosti. Poticat ćemo sudjelovanje svih građana u rješavanju problema da se izbjegnu povremeni agresivni zahtjevi i da se otvori put kreativnijim i trajnijim prijedlozima. Na taj ćemo način izgraditi realnu i participativnu demokraciju, a ne samo formalnu.  
Ojačati odgoj i rad kao ključne čimbenike za razvoj i pravednu raspodjelu dobara. Odgoj je prioritetno javno dobro koje će generirati društveno uključivanje, poštivanje života, solidarnost, sudjelovanje, suživot i integralni razvoj. Uporni odgoj u vrijednostima i za rad, uz jasne aktivne politike koje će otvarati dostojanstvena radna mjesta, pomoći će da nestanu neuredne „subvencije" koje stvaraju štetnu ovisnost o onima koji ih daju te nejednakost.
Primijeniti poljoprivredne i industrijske politike za integralni razvoj. Potreban je program na nacionalnoj razini koji će u život Hrvatske integrirati sve što je za našu zemlju vezano. Budimo svjesni tradicionalne važnosti poljoprivrede i dodajmo joj tehnološka postignuća, poštujući prirodu i osiguravajući malim gospodarstvima pravo na zemlju na kojoj žive i rade. Važno je podržati istraživanja i znanstveno i tehnološko uključivanje raznih sektora u korist pojedinaca i društva.
Promovirati potrebnu i pravednu decentralizaciju županija i gradova i općina u njima u odnosu na centralnu vlast, ne samo što se tiče vlasti, nego i sudjelovanja u podjeli dobiti. Takva decentralizacija znači promoviranje regionalnog gospodarstva i jednakosti u uvjetima života, kao i pristup pravima i slobodama, osobito u svezi prosvjete, zdravstva, rada i stanovanja. 

O svemu ovome valja razmišljati i raspravljati u konstruktivnom duhu, ispitujući i same sebe o našim odgovornostima. U nadi da ćemo mi Hrvati napraviti da ova blagoslovljena hrvatska zemlja bude pravedna i solidarna i koja će, učvršćena iznutra, biti otvorena prema drugima i integrirana u svijetu, koristim prigodu da svim ljudima dobre volje od srca zaželim Sretan Božić i plodonosnu 2015. 

Mate Simić, iz Zagreba

No hay comentarios: