29 enero, 2016

Sobre la Santidad de Stepinac (hrvatski i spanjolski)


„Blaženog Alojzija ne treba posebno braniti jer o njemu svjedoči svetost njegova života. Ali, za očekivati je da se hrvatska država zbog sadašnjosti i budućnosti i same države preko svojih institucija sustavnije posveti rasvjetljavanju cjelovite istine iz toga teškog razdoblja
naše prošlosti”, rekao je zagrebački nadbiskup Josip kardinal Bozanić otvarajući 56. Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu o temi „Teologija i pastoral Božjeg milosrđa”. 
„Papa nema ništa protiv svetosti kardinala Stepinca, niti protiv hrvatskoga naroda, a osnivanje Radne skupine stručnjaka Katoličke i Srpske pravoslavne Crkve treba shvatiti kao ekumensku gestu”, kazao je apostolski nuncij u Hrvatskoj nadbiskup Alessandro D'Errico.


"Al Beato Alojzije no hay que defenderlo especialmente, porque sobre eso da testimonio la santidad de su vida. Pero es de esperar que el Estado croata, por su presente y su futuro, y el propio Estado, a través de sus instituciones, se dediquen sistemáticamente a esclarecer toda la verdad sobre este difícil período de nuestra historia ", dijo  el arzobispo cardenal Josip Bozanić en la apertura de la 56. Semana Teológico-Pastoral en Zagreb sobre el tema "La teología y pastoral de la misericordia de Dios."
"El Papa no tiene nada en contra de la santidad del Cardenal Stepinac, ni contra el pueblo croata, pero el establecimiento del Grupo de Trabajo de Expertos de la Iglesia Católica y Ortodoxa Serbia debe entenderse como un gesto ecuménico", dijo el nuncio apostólico en Croacia, el arzobispo Alessandro D'Errico.

No hay comentarios: